۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

حفاضت برق ساختمان

در اين سيستم به منظور حفاظت از جان تمامي افراد و كاركناني كه از وسايل برقي استفاده مي كنند سيستم حفاظت توسط زمين مي گويند .
سيستم حفاظت توسط زمين براي موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد