۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای مهندس امیر مظلوم زاده مدرس دوره سیستم های حفاظتی زمین ارتینگ

خانم مهندس زهره پاشایی مربی زبان انگلیسی آموزشگاه ادیسون

آقای علی اکبر عمارتیان مربی زبان انگلیسی و گردشگری آموزشگاه ادیسون

آقای مهندس شهریاردوست مربی سیستم های حفاظتی و امنیتی و اتوماسیون صنعتی

آقای حمیدرضا برادران درخشی مربی حرفه های گردشگری و مدیریت دپارتمان گردشگری

خانم مهندس زهره مرغزار مدرس و مربی کامپیوتر و دپارتمان فناوری اطلاعات(کامپیوتر)

آقای مهندس بهزاد منصوری کارشناس و مربی برق و دپارتمان برق

آقای مهندس شاهین سعید نامقی کارشناس امور اداری و مدیر و مربی برق و دپارتمان اتوماسیون صنعتی

آقای مهندس غلامحسن سامی مدیر و موسس و مربی برق

آقای مهندس مهرداد بیناباجی مدرس و مربی برق و دپارتمان برق