۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آموزش جانمایی دوربین مدار بسته

به عنوان یک نصاب دوربین مدار بسته باید جانمایی دوربین مدار بسته را به خوبی بدانید. هیچ تفاوتی ندارد که می خواهید چه مکانی را به سیستم نظارت تصویری مجهز کنید،