۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

وسایل لازم برای سیم کشی ساختمان

وسایل لازم برای سیم کشی ساختمان وابسته به نوع سیم کشی، و مکان سیم کشی در نظر گرفته می‌شود. در روش جدید سیم کشی ساختمان، نقشه سیم کشی ساختمان، لیست اجناس مورد نیاز الکتریکی و وسایل لازم برای سیم کشی به هم مرتبط می‌باشند.

انواع سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن کارهایی نظیرعبور سیم‌های الکتریکی، ایجاد انشعاب و لوله گذاری برای هدایت جریان برق انجام می‌گیرد.