۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

مهندسی برق قدرت

مهندسی قدرت (به انگلیسی: Power engineering) یکی از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق است که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار د

خاموشی سراسری برق یا Blackout

مدار خارج شدن همزمان ۵ نیروگاه و خاموشی گسترده در استان خوزستان طی هفته گذشته که امکان گسترش آن به کل ایران و خاموشی سراسری یا Black out نیز وجود داشت (آخرین Black out شبکه سراسری برق در ایران ۱۵ سال پیش اتفاق افتاد)