۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

معرفی سنسور تشخیص حرکت اعلام سرقت آژاکس

دو مدل از سنسور های تشخیص حرکت سیستم هوشمند اعلام سرقت آژاکس را معرفی کنیم و شباهت ها و تفاوت های هرکدام را بیان کنیم.