۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

۲ روش تشخیص و تحلیل سربندی الکتروموتورها

به طور کلی ۴ روش برای تحلیل سربندی الکتروموتور وجود دارد، یا به عبارت دیگر با این ۴ روش می‌توان تعیین کرد که موتور باید به صورت ستاره سربندی شود یا مثلث. ما در این مقاله قصد داریم، ۲ روش را توضیح داده