۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

تایم سوئیچ چیست؟

تایم سوئیچ چیست؟

تایم سوئیچ چیست؟

یک تایم سوئیچ (time switch) یک دستگاه کنترل است که یک بار را در زمان‌هایی تعیین‌شده، روشن (ON) و خاموش (OFF) می‌کند.

مکانیزم‌های تایم سوییچ

البته برخی مدل‌های تایم سوئیچ ها، بخش ورودی ندارند. اگر بخش ورودی داشته باشند، برای خروجی سیگنال‌ها به بخش زمان‌بندی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به جای آن، برای کنترل برخی از قابلیت‌ها و کارکردهای تایم سوییچ، همچون تنظیم زمان استفاده می‌شود.

تنظیمات و نمایشگرهای تایم سوئیچ ها

 

مثال H5F از Omron:

حالت فعالیت (run):

نمایش جهت (ON یا OFF) و زمان عملیات خروجی بعدی.

حالت تنظیم زمان عملیات:

نمایش شماره برنامه برای تنظیم.

حالت تنظیم تعطیلات:

نمایش hday (hday) زمانی که تایم سوئیچ در حالت تنظیم تعطیلات است.

بررسی برنامه (program check):

نمایش تست (test) در زمان program check.

 

حالات عملیاتی تایم سوئیچ ها

حالت عملیاتی، روش خروجی ON/OFF را تعیین می‌کند که برای زمان‌های تنظیم شده (set timeها) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملیات تایمر (عملیات ON/OFF)

در حالت عملیاتی تایمر، تایم سوئیچ خروجی را بر اساس زمان‌های ON و OFF کنترل می‌کند.

 

کاربرد ۱: عملیات وارم‌ آپ (warm-up یا گرم کردن) برای ماشین‌های بسته‌بندی

 

کاربرد ۲: زنگ مدرسه

 

عملیات خروجی-پالس (pulse-output)

حالت پالس اوت پوت

در حالت عملیاتی pulse-output، تایم سوئیچ یک پالس با فاصله مشخص زمانی، در زمان ON تعیین‌شده خروجی می‌کند.

عملیات ON/OFF تحمیل شده (forced)

از حالت عملیاتی forced ON/OFF زمانی استفاده می‌شود که بدون توجه به تنظیمات خروجی کنترل، با استفاده از سوییچ ON/OFF خروجی، خروجیِ ON یا OFF بالاجبار اعمال شود (force شود).

 

عملیات override و بازگشت اتوماتیک

در حالت عملیاتی override و بازگشت اتوماتیک، سوییچ ON/OFF خروجی و Write Key استفاده می‌شوند تا قبل از رسیدن زمان OFF بعدی، خروجی کنترل ON (روشن) نگه داشته شود.

 

عملیات جزئی (partial) در روزی مشخص

شما می‌توانید روزهایی را انتخاب کنید تا در آن روزها، تنها بخشی یا جزئی از عملیات تعیین‌شده اجرا شوند.

 

تنظیمات تعطیلات

این امکان وجود دارد که یک روز عملیاتی در هفته فعلی را به عنوان یک روز تعطیل تنظیم کنید (یعنی روز غیرعملیاتی: در این حالت بدون توجه به تنظیمات، خروجی OFF خواهد بود). بعد از پایان این روز تعطیل، عملیات طبق برنامه‌ی منظم ادامه پیدا می‌کند و در هفته بعد هم، عملیات در آن روز به شکل نرمال اجرا خواهد شد (دیگر تعطیل به حساب نخواهد آمد).

روش‌های استارت تایم سوییچ

در یک تایم سوئیچ، حرکت زمان با اعمال ولتاژ به بخش منبع تغذیه تایمر شروع می‌شود.
*وقتی که بخش منبع تغذیه خاموش (OFF) است، زمان حرکت می‌کند و تنظیمات هم حفظ می‌شوند، اما هیچ عملیاتی انجام نمی‌شود تا خروجی را ON یا OFF کند.

کنترلر دما (نحوه کارکرد، انواع مختلف و انتخاب مناسب)

چیدمان ترمینال

به طور مثال:

نوشته شده توسط

آقای مهندس جلال رضایی چاهوکی مدیریت سایت آموزشگاه ادیسون