۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

آموزش سربندی الکتروموتورها

آموزش سربندی الکتروموتورها

برای سربندی الکتروموتورها ، از مهمترین پارامترهایی که باید به آن توجه کرد، ولتاژهای درج شده بر روی پلاک موتور است. به طور کلی آموزش سربندی الکتروموتورها را می توان به دو صورت بیان کرد:

ستاره (⅄)
مثلث (∆)

اتصالات ستاره و مثلث

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، الکتروموتورها دارای سه کلاف با نام های U، V و W هستند. هر کلاف دارای ۲ سر پیچ بوده و هر سه کلاف در مجموع دارای ۶ سر پیچ می باشند، که معمولا پیچ­های فوقانی با نام های u۱، v۱، w۱ و پیچ های پایینی با نام های u۲، v۲، w۲ نامگذاری می­شوند.

شکل ۱

با توجه به شکل های ۲ و ۳ برای اتصال ستاره می توان u۱، v۱، w۱ یا u۲، v۲، w۲ را با یکدیگر اتصال کوتاه کرد. برای اتصال مثلث باید مانند تصاویر نشان داده شده، سر کلاف اول (u۱) را به ته کلاف دوم (v۲)، سر کلاف دوم (v۱) را به ته کلاف سوم (w۲) و در نهایت سر کلاف سوم (w۱) را به ته کلاف اول (u۲) اتصال کوتاه نماییم، همچنین می توان ته کلاف اول (u۲) را به سر کلاف دوم (v۱)، ته کلاف دوم (v۲) را به سر کلاف سوم (w۱) و در نهایت ته کلاف سوم (w۲) را به سر کلاف اول (u۱) اتصال کوتاه نمود.

برای یادگیری عملی و دقیق‌تر این مطالب می‌توانید در دوره جامع آموزش برق صنعتی ماهر شرکت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره به صفحه (آموزش برق صنعتی) مراجعه کنید.

جعبه ترمینال الکتروموتور

در قسمت قبل نحوه ی اتصال ستاره و مثلث به طور کامل بیان شد، اکنون قصد داریم، همین اتصالات را در تخته کلم موتور بررسی نماییم. همانطور که بیان شد برای اتصال ستاره کافیست شمش های تخته کلم موتور را بین پیچ های u۱، v۱، w۱ و یا u۲، v۲، w۲ اتصال کوتاه کرد.

برای اتصال مثلث نیز کافیست سر و ته کلاف ها را به ترتیب به یکدیگر متصل نمود. در این حالت برای جلوگیری از سیم کشی های زیاد در تخته کلم موتور و ایجاد شدن بی نظمی، کارخانه های سازنده سر کلاف­ها را طوری زیر یکدیگر قرار می دهند تا با موازی نمودن یا اصطلاحا ۱۱۱ قرار دادن شمش ها بتوان اتصال مثلث را به دست آورد.

مقدار ولتاژ در اتصال ستاره و مثلث

شبکه ی برق ایران ۳ فاز است و اختلاف پتانسیل بین هر فاز ۳۸۰ ولت می باشد. یا به عبارت دیگر بین هر دو فاز R، S و T ، ۳۸۰ ولت قرار می گیرد. زمانی که به الکتروموتور سه فاز، برق سه فاز ۳۸۰ ولت وصل می­نماییم، در صورتی که اتصال به صورت ستاره باشد، روی هر کلاف، ولتاژ   یا ۲۲۰ ولت قرار گرفته و  بین هر دو فاز، (که دارای دو کلاف است)، ولتاژ ۳۸۰ ولت قرار می گیرد.

در صورتی که اتصال به صورت مثلث باشد، هر مقدار ولتاژی که بین هر دو فاز وجود داشته باشد، دقیقا همان ولتاژ نیز روی هر کلاف وجود خواهد داشت، لذا در شبکه ی برق ایران در اتصال مثلث، بین هر دو فاز، ولتاژ ۳۸۰ ولت و روی هر کلاف نیز ولتاژ ۳۸۰ ولت قرار خواهد گرفت.

جمع بندی

یکی از مهمترین پارامترهایی که باید به آن توجه کرد، ولتاژهای درج شده بر روی پلاک موتور است. به طور کلیآموزش سربندی الکتروموتورها را می توان به دو صورت ستاره () یا مثلث () بیان نمود. که در این مقاله به طور کامل در مورد نحوه ی اتصالات ستاره و مثلث توضیح داده شد.

نوشته شده توسط

آقای مهندس جلال رضایی چاهوکی مدیریت سایت آموزشگاه ادیسون