۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

مدل گردشگری باتلر

مدل گردشگری باتلر الگویی برا توسعه صنعت توریسم است که از مقبولیت بالایی برخوردار است. پیرامون گردشگری و برنامه‌ریزی آن از گذشته تا اکنون مطالعات بسیاری توسط پژوهشگران و پژوهشگران صورت پذیرفته است.