۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

سیستم‌های کنترل الکترونیکی

به سیستم‌هایی که در فرآیند کنترل آن‌ها، مقدار خروجی تأثیری بر مقدار ورودی نداشته باشد، «سیستم‌های کنترل حلقه‌باز» گفته می‌شود. در این نوع سیستم‌ها، هیچ‌گونه «بازخورد» یا فیدبک (Feedback) از طرف خروجی به ورودی ارسال نمی‌شود