۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

نکات اساسی مدار کلید تک پل

مدار کلید تک به گونه است که زمانی که دو سیم را از برق به لامپ وصل کنیم لامپ روشن می شود. برای اینکه کلیدی برای روشن کردن این لامپ قرار دهیم بهتر است یکی از سیم ها را از وسط قطع و کلید یک پل را در آن قرار می دهیم.