۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای مهندس امیر مظلوم زاده

کارشناس ایمنی صنعتی و محیط کار ،کاردان فنی صنایع،مربی رسمی فنی و حرفه ای، مدرس دوره سیستم های حفاظتی زمین ارتینگ