۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای مهندس امیر مظلوم زاده

مدرس دوره سیستم های حفاظتی زمین ارتینگ

کارشناس ایمنی صنعتی و محیط کار ،کاردان فنی صنایع،مربی رسمی فنی و حرفه ای، مدرس دوره سیستم های حفاظتی زمین ارتینگ

سوابق کاری

  • کارشناس ایمنی صنعتی و محیط کار
  • کاردان فنی صنایع

آقای مهندس امیر مظلوم زاده

مشخصات فردی

  • سابقه کاری : 15 سال ، 193 ماه ، 8374261 دقیقه
  • سمت : مدرس دوره سیستم های حفاظتی زمین ارتینگ

خانم مهندس زهره پاشایی

مربی زبان انگلیسی آموزشگاه ادیسون

آقای علی اکبر عمارتیان

مربی زبان انگلیسی و گردشگری آموزشگاه ادیسون

آقای مهندس شهریاردوست

مربی سیستم های حفاظتی و امنیتی و اتوماسیون صنعتی

آقای حمیدرضا برادران درخشی

مربی حرفه های گردشگری و مدیریت دپارتمان گردشگری

خانم مهندس زهره مرغزار

مدرس و مربی کامپیوتر و دپارتمان فناوری اطلاعات(کامپیوتر)

آقای مهندس بهزاد منصوری

کارشناس و مربی برق و دپارتمان برق

آقای مهندس شاهین سعید نامقی

کارشناس امور اداری و مدیر و مربی برق و دپارتمان اتوماسیون صنعتی

آقای مهندس غلامحسن سامی

مدیر و موسس و مربی برق

آقای مهندس مهرداد بیناباجی

مدرس و مربی برق و دپارتمان برق