۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای مهندس شهریاردوست

مربی سیستم های حفاظتی و امنیتی و اتوماسیون صنعتی آموزشگاه ادیسون