۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

نکات مهم در استفاده از نقشه کلید تبدیل لامپ

نقشه کلید تبدیل لامپ نیز همانند نقشه کلید تک پل است. کسی که از قبل درباره آن ها آشنایی نداشته باشد نمی تواند تشخیص دهد. از کلید تبدیل لامپ برای روشن و خاموش کردن یک یا چند چراغ در دو نقطه استفاده می شود.