۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

نصب ترموستات صنعتی دیجیتالی و آنالوگ

کنترل دما در برق صنعتی کاربرد های فراوانی دارد و قرار هست در این مقاله در ادیسون به آن بپردازیم و جزئی از مهم ترین مباحث برق صنعتی می باشد. برای کنترل دما ما به سنسور – ترموستات و گرم کننده یا سرد کننده نیاز داریم.