۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

دوربین پلاک خوان چه ویژگی هایی دارد؟

دوربین پلاک خوان چیست؟ به زبان ساده دوربین پلاک خوان به دوربینی گفته می شود که، پلاک خودرو های عبوری را ثبت می کند و کاربر می تواند پلاک خودرو ها را در بین تصاویر دوربین جستجو کند.