۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

گردشگر و گردشگری

گردشگر و گردشگری دو مفهوم اساسی در مباحث صنعت توریسم است که برای شناخت بهتر این صنعت باید تعریف شوند. گردشگر Tourist فردی است که با هدف گردشگری از مکانی به مکان دیگر مسافرت می‌کند. گردشگری Tourism فرایندی است

زمین‌ گردشگری

زمین‌گردشگری زیر مجموعه توسعه پایدار
گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. زمین‌گردشگری زیر مجموعه گردشگری پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است.

دپارتمان گردشگری

دپارتمان شامل حرفه هایی مانند راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای گردشگری سلامت، راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) و مهارت های زبان گردشگری است