۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

تایمر TCMP

در این مقاله سعی برآن شده است،  پیرامون یکی از تایمرهای موجود در دستورات برنامه نویسی دلتا به نام تایمر مقایسه ای  Time Compare ( TCMP ) بیشتر آشنا شویم.