۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

تاریخ صنعت برق

اگرچه از زمانی که الساندرو ولتا در سال 1800 شمع ولتایی را توسعه داد، الکتریسیته در نتیجه واکنش‌های شیمیایی که در یک سلول الکترولیتی اتفاق می‌افتد، تولید می‌شد، تولید آن از این طریق گران بود و هنوز هم گران است.