۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

برق به زبان ساده

برق یا همان نیروی الکتریسیته یکی از عناصر طبیعت و پدیده‌های فیزیکی است که ارتباطی با حرکت و بار الکتریکی دارد