۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

انواع جریان برق

اگر در کتاب‌های مرتبط به برق جست و جو کرده باشید حتما با نام جریان AC مواجه شده‌اید، جریان AC و DC دو نوع جریان برق هستند. جریان AC متناوب و جریان DC مستقیم است. منظور از جریان متناوب به این معناست که شار بار الکتریکی