۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

تعاریف پرکاربردترین اصطلاحات برقی

برخی از عبارت پرکاربرد و اصطلاحات برق که در محاسبات ترانس ها ، طراحی خطوط ،انتخاب عایق های مناسب و … از آنها استفاده می شود در زیر معرفی شده اند.