۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

تعاریف پرکاربردترین اصطلاحات برقی

تعاریف پرکاربردترین اصطلاحات برقی

اصطلاحات برقی

برخی از عبارت پرکاربرد و اصطلاحات برق که در محاسبات ترانس ها ، طراحی خطوط ،انتخاب عایق های مناسب و … از آنها استفاده می شود در زیر معرفی شده اند.

بار الکتریکی :

الکتریسیته همان حرکت الکترون ها است. روشن شدن لامپ ها و کار کردن گوشی های تلفن و تمامی تجهیزات برقی همه نتیجه حرکت الکترون ها و انجام یک کار است.

جریان :

میزان عبور الکترون ها از یک نقطه مدار را جریان الکتریکی می گویند. واحد اندازه گیری جریان الکتریکی، آمپر است. یک آمپر جا به جایی ۱۸^۱۰ * ۶٫۲۴۱ الکترون ( یک کولمب ) در یک ثانیه، از یک نقطه از مدار می باشد. در مدارات الکتریکی جریان الکتریکی را با حرف I نمایش می دهند.

ولتاژ :

ولتاژ، که به آن نیروی الکترومغناطیسی نیز می گویند، اختلاف پتانسیل بار الکتریکی بین دو نقطه از میدان الکتریکی می باشد. واحد اندازه گیری ولتاژ، ولت است. در مدارات و شماتیک ها و فرمول ها، ولتاژ با حرف (V) نمایش داده می شود. در واقع ولتاژ ، یک فشار الکتریکی ناشی از منبع مدار الکتریکی است که الکترونها را از طریق یک حلقه رسانا هدایت می کند و آنها را قادر می سازد تا کارهایی مانند روشنایی نور انجام دهند.

– مقاومت یا رزیستور(R):

مقاومت یا رزیستور یک مانع در برابر جاری شدن جریان الکتریکی می باشد.مقاومت را با R نشان می دهندو واحد استاندارد مقاومت، اهم است که با نماد بزرگ یونانی نماد امگا ( Ω ) نشان داده می شود.از مقاومت برای کم کردن جریان، تنظیم سطح سیگنال‌ها، تقسیم ولتاژ، یا موارد بسیار دیگری استفاده می‌شود. هنگامی که جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور می‌کند اختلاف ولتاژی بر اساس قانون اهم بین پایه‌های آن ایجاد می‌شود.

– کاپاسیتانس (C):

توانایی یک قطعه یا مدار برای جمع آوری و ذخیره انرژی در قالب یک بار الکتریکی است. کاپاسیتانس همان حالت خازنی است که در خطوط انتقال بلند ، مخصوصا خطوط بلند بدون بار کار برد دارند و موجب افزایش ولتاژ ناخواسته می شوند . واحد اندازه گیری آن فاراد F است و با سمبل نشان C داده می شوند.

خازن ها لوازم ذخیره کننده انرژی در اندازه ها و شکل های مختلف بوده که شامل دو صفحه رسانا (معمولا از جنس یک فلز نازک) هستند که بین یک عایق از جنس سرامیک، فیلم، شیشه یا مواد دیگر، حتی هوا قرار گرفته اند.

– راکتانس سلفی (XL) :

راکتانس سلفی یا القایی، عامل مخالفت در برابر تغییر جریان المان است. راکتانس از نوع سلفی به رابطه ی زیر گفته می شود و واحد اندازه گیری آن اهم است . XL= JXL

– راکتانس خازنی ( Xc):

راکتانس خازنی عاملی است که در برابر تغییرات ولتاژ المان، مقاومت می‌کند . راکتانس خازنی به رابطه ی زیرگفته می شود و واحد آن هم اهم است . XC=1/JWC ( درواقع راکتانس حالت فازوری اندوکتانس و کاپاسیتانس است).

– رزیستانس (R):

درواقع همان مقاومت اهمی است که واحد اندازه گیری آن اهم Ω است و با سمبل R نشان داده می شود.

– رلوکتانس :

رلوکتانس مقاومت مغناطیسی یا به عبارتی نفوذ پذیری مغناطیسی است. این پارامتر از لحاظ ریاضی مشابه با مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی است. R=Ni/Q=l/Aµ

– اندوکتانس (L):

اندوکتانس همان حالت سلفی است که در پیچه ها ، ترانسفورماتورها و ماشین های القایی پرکاربرد هستند . واحد اندازه گیری آن هانری H است و با سمبل L نشان داده می شوند. رابطه اندوکتانس برابر است با : L= (µ×N ² ×A )/l

– امپدانس (Z) :

امپدانس یک حالت فازوری است و به صورت عدد مختلط ( حقیقی و موهومی ) نمایش داده می شود و واحد آن اهم است و ممکن است متشکل از حالت اندوکتانسی ، رزیستانسی، کاپاسیتانسی یا مجموع رزیستانسی و دوتای دیگر باشد . Z=R+JX

– کندوکتانس (G):

به بخش حقیقی ادمیتانس گفته می شود که با G نمایش می دهند و و واحد آن مهو است. – سوسپتانس (B) : به بخش موهومی ادمیتانس گفته می شود که با B نمایش می دهند و واحد آن مهو است .

نوشته شده توسط

آقای مهندس جلال رضایی چاهوکی مدیریت سایت آموزشگاه ادیسون