۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

استاندارد های برق

برخی از مهم ترین استانداردها در زمینه تجهیزات الکتریکی شامل استانداردهايANSI ،DIN ،VDE ،IEC ،IEEE  و ... هستند. مهندسین برقی که درصنعت برق مشغول به کار می باشند به این استانداردها نیاز دارند و در صنعت کم و بیش