۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

دپارتمان گردشگری

دپارتمان شامل حرفه هایی مانند راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای گردشگری سلامت، راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) و مهارت های زبان گردشگری است

آقای حمیدرضا برادران درخشی

مربی حرفه های گردشگری و مدیریت دپارتمان گردشگری آموزشگاه فنی و حرفه ای ادیسون