۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آموزش تابلو برق

تابلو برق یک محفطه ی فلزی یا پلاستیکی هستند که تجهیزات برقی در آن نصب میشود ، در تعریف تابلوهای برق لزومی ندارد آن را حتماً یک فضای بسته بدانیم بلکه فضای بسته فلزی یا پلاستیکی نوعی از تابلو های برق محسوب میشوند.