۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

جدول دروس رشته برق صنعتی کاردانش

جدول دروس رشته برق صنعتی کاردانش

برای مشاهده کامل جدول از انتهای آن اسکرول کنید. 

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه کاردانش

رشته مهارتی: برق و صنعت
رشته مهارتی (دیپلم): برق صنعتی                          زمینه: صنعت تعداد ساعت عمومی: ۴۲ تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: ۴
تعداد ساعت مهارتی (شایستگی های فنی): ۴۵ تعداد ساعت اختیاری/انتخابی: ۵
شماره رشته مهارتی: کد رایانه:  ۱-۹۹۶۹          گروه: برق و رایانه تعداد ساعت شایستگی های غیر فنی: ۹ جمع کل ساعات آموزشی: ۱۰۵
ردیف

دامنه محتوایی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت
۱ تربیت دینی و اخلاقی تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۱ ۲ تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۲ ۲ تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۳ ۲
عربی، زبان قرآن ۱ ۱ عربی، زبان قرآن ۲ ۱ عربی، زبان قرآن ۳ ۱
۲ زبان و ادبیات فارسی فارسی ۱ ۲ فارسی ۲ ۲ فارسی ۳ ۲
۳ زبان های خارجه زبان خارجی ۱ ۲ زبان خارجی ۲ ۲ ــ ــ
۴ خوشه دروس: مطالعات اجتماعی جغرافیای عمومی و استان شناسی ۲ تاریخ معاصر ۲ علوم اجتماعی ۲
۵ خوشه دروس: انسان و سلامت تربیت بدنی ۱ ۲ تربیت بدنی ۲ ۲ تربیت بدنی ۳ ۲
ــ ــ انسان و محیط زیست ۲ سلامت و بهداشت ۲
ــ ــ آمادگی دفاعی ۳
۶ خوشه دروس: انسان و مهارت های زندگی ــ ــ درس انتخابی(۱.هنر، ۲.تفکر و سواد رسانه ای) ۲ مدیریت خانواده و سبک زندگی ۲
۷ خوشه دروس: شایستگی های غیر فنی الزامات محیط کار ۲ کارگاه نو آوری و کار آفرینی ۳ اخلاق حرفه ای ۲
ــ ــ درس انتخابی(۱.کاربرد فناوری های نوین، ۲.مدیریت تولید) ۲ ــ
۸ خوشه دروس: شایستگی های پایه فنی‌ ریاضی ۱ ۲ فیزیک ۲ ــ ــ
۹ خوشه دروس: شایستگی های فنی استانداردها استانداردها استانداردها
برق کار صنعتی درجه ۲
کد ۴/۲/۱۵/۵۵-۸
ساعت ۶۴۰
۲۰ برق کار صنعتی درجه ۲
کد   ۴/۲/۱۵/۵۵-۸
ساعت ۴۵۰
۱۴ کارور plc درجه ۲
کد ۴/۲/۵۵/۰-۸۴
ساعت ۲۷۲
۹
نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)
کد ۱۲/۱/۱/۲۳/۲۳-۰
ساعت ۵۸
۲
استاندارد اختیاری
ساعت ۱۶۰
۵
کارورزی تجمیعی
جمع ۳۵ جمع ۳۶ جمع ۳۴
۱۰ برنامه ویژه مدرسه زمینه سازی برای اجرای بند ۵ ۵ سند تحول بنیادین و بند ۲ ۱۳ برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه (سمینار)، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال (سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت)
کارورزی متناسب با رشته مهارتی ۲۴۰ ساعت اجرا شود.
زمان ۱۱۰-۸۵ ساعت برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهای مهارت در طول سال تحصیلی به آموزش مجموعه استاندارد های هر پایه تحصیلی اضافه می شود.همچنین ارزشیابی شایستگی های حرفه ای جهت کسب اهداف یادگیری به صورت فرآیندی و نتیجه محور خواهد بود.
استاندارد مهارت اختیاری/انتخابی از جدول دروس (پیوست شماره ۱) که حاوی شایستگی های پایه فنی/فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.

می توانید pdf برنامه درسی رشته برق صنعتی هم از این لینک دریافت کنید دانلود

 

نوشته شده توسط

آقای مهندس جلال رضایی چاهوکی مدیریت سایت آموزشگاه ادیسون