۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

ترانس ولتاژ

ترانس ولتاژ

ترانس های اندازه گیری ترانس ولتاژ _PT

ترانسفورماتور ولتاژ

یا اصطلاحاً VT) PT)، ترانسفورماتور خاصی است که اولیهﺍی با ولتاژ زیاد و ثانویهﺍی با ولتاژ کم دارد. توان نامی این ترانسفورماتور بسیار کم است، و تنها هدف آن فراهم کردن نمونهﺍی از ولتاژ سیستم قدرت برای دستگاﻩهای اندازﻩ گیری و کنترل است.
چون ترانسفورماتور ولتاژ به منظور نموﻧﻪگیری ولتاژ به کار می‌رود، باید بسیار دقیق باشد تاموجب اعوجاج ولتاژهای واقعی نشود. ترانسفورماتورهای ولتاژ از لحاظ دقت در کلاسهای مختلفی ساخته می‌شوند و هنگام خرید باید با توجه به دقت مورد نیاز در اندازﻩگیری به این کلاسها توجه کرد. دو سر خروجی ترانس ولتاژ برخلاف ترانس جریان هیچ گاه نباید اتصال کوتاه شود.

تفاوت بین ترانسفورماتورهای ولتاژ(PT) و جریان(CT)⁉️

۱ ترانسفورماتور ولتاژ را میتوان ترانسفورماتوری موازی دانست که مدار ثانویه آن باز است در حالی که ترانسفور ماتور جریان را میتوان ترانسفورماتوری متوالی دانست که در شرایط مجازی اتصال کوتاه قرار دارد

۲ جریان اولیه در ترانسفورماتور جریان مستقل از مدار ثانویه است در حالی که جریان اولیه در ترانسفورماتور ولتاژ به بار ثانویه بستگی دارد.

۳ در کارکرد معمول که ولتاز خط تقریب ثابت است چگالی شار و بنابراین جریان تحریک ترانسفورماتور ولتاژ تنها در گستره محدودی تغییر می کند در حالی که جریان اولیه و تحریک ترانسفور ماتور جریان در گستره وسیعی تغییر می کند

۴ به ترانسفورماتور جریان که متوالی با خط است ولتاژ کوچکی اعمال میشود و از آن جریان کامل خط می گذرد در حالی که ولتاژ کامل خط به ترانسفور ماتور ولتاژ اعمال می کند

نوشته شده توسط

آقای مهندس جلال رضایی چاهوکی مدیریت سایت آموزشگاه ادیسون