۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

کویر زردگاه

کویر زردگاه کجاست؟
کویر زردگاه در استان خراسان جنوبی یا همان بیرجند قرار دارد. کویر زردگاه منطقه ای بزرگ در غرب و بخشی از جنوب غربی خراسان جنوبی اشت. کویر زردگاه در شمال غربی روستای زردگاه قرار دارد و روستای زردگاه هم در شما