۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

نکات اساسی در نقشه کلید و پریز برق ساختمان

کلید و پریز برق ساختمان یکی از مهم ترین وسایل در سیم کشی ساختمان می باشد. که باید افراد متخصص و ماهری سیم کشی ساختمان را انجام دهند تا بعدا در ساختمان مشکلات برق گرفتگی و … صورت نگیرد.