۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

یوسف درویش / کاراموز دوره برق ساختمان

من یوسف درویش هستم. کارم برق ساختمان هست،در اینترنت دنبال دوره های فنی حرفه ای بودم که با آموزشگاه ادیسون آشنا شدم.از طریق استاد منصوری کار هم بهمون پیشنهاد شد.