۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

ورکشاپ برق ساختمان

بازدید و ورکشاپ برق ساختمان در محل پروزه به مدت 4 ساعت در تاریخ 2 شهریور 1402 برگزار گردید.