۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

مقایسه ایپلن و اتوکد الکتریکال

حوزه کدینگ (CADing) الکترونیکی، یک حوزه خاص در برنامه اتوکد است که از طراحی الکترونیکی مدارها تا طراحی شماتیک سیم‌ها برای یک ساختمان به خودی خود یک حوزه صنعتی کامل را شکل می‌دهد.