۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی، خاصیتی در اطراف بار الکتریکی q است که به هر بار الکتریکی دیگر q ′ ، نیرویی (دافعه یا جاذبه) وارد می‌کند. برای تعریف اندازهٔ (شدت) میدان الکتریکی در یک نقطه (که توصیفی از اندازه نیرو الکتریکی را به دست می‌دهد

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود. به معنای دیگر جریان الکتریکی به صورت نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان تعریف شده که با نماد I نشان داده می‌شود.

روز ملی صنعت برق

از دیرباز به صورت سنتی، ۱۰ اردیبهشت ماه به عنوان روز صنعت برق گرامی داشته می‌شود.