۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای حمیدرضا برادران درخشی

مربی حرفه های گردشگری و مدیریت دپارتمان گردشگری آموزشگاه فنی و حرفه ای ادیسون