۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال

دنیای ما یک دنیای آنالوگ است. بینهایت رنگ وجود دارد که می‌توانیم برای یک شیء استفاده کنیم (هرچند شاید تفاوتشان را با چشم متوجه نشویم، ولی با این حال وجود دارند)، بینهایت تن صدا وجود دارد که می‌توانیم بشنویم