۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

دپارتمان برق

دپارتمان شامل تمام رشته های برق صنعتی و ساختمان، نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار eplan، اصول نقشه کشی و نقشه خوانی با اتوکد، کارگاه مدارات فرمان، مونتاژ و نصب تابلوهای برق، ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی

آقای مهندس شهریاردوست

مربی سیستم های حفاظتی و امنیتی و اتوماسیون صنعتی آموزشگاه ادیسون

آقای مهندس بهزاد منصوری

کارشناسی برق مخابرات دانشگاه عالی خراسان و کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه عالی خراسان

آقای مهندس مهرداد بیناباجی

کارشناسی برق مخابرات دانشگاه عالی بهار و کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه صنعتی سجاد مشهد