۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

تبدیل اعداد باینری به دسیمال

در دستگاه شمارش دهدهی یا دسیمال (Decimal) از سیستم شماره‌گذاری مبنای 10 استفاده می‌شود. در یک عدد دسیمال، هر یک از ارقام می‌تواند ده مقدار مختلف از 0 تا 9 داشته باشد که ارزش هر رقم، ده برابر رقم قبل از آن است.