۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

جوی استیک صنعتی

جوی استیک هایی که در بازار ارائه می شود طوری طراحی شده است که می تواند در میزهای کنترلی نصب شود و به سیستم ها و دستگاه ها فرمان دهد. جوی استیک ها در سیستم های اتوماتیک استفاده می شوند در شرایط نامطلوب محیطی کار می کنند و در