۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

فنون و مهارت‌های تورگردانی

فنون و مهارت های تورگردانی حرفه ای
فنون و مهارت هایی تورگردانی حرفه ای که تورگردان ها باید از آنها مطلع باشند شامل: توانایی تعریف مفاهیمی ماند تور، تور گردان و.... در نظر گرفتن اطلاعات مورد نظر گردشگران و چگونگی ارائه توضیحا