۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

تاریخچه برق صنعتی

اولین نیروگاه برقی ادیسون تنها جریان چند لامپ را تأمین می کرد. از آن زمان ، شبکه ای که به منازل ما الکتریسیته حمل می کند ، گسترش یافته است و تاکنون با بزرگترین چالش روبرو شده است: تبدیل شدن به کاملاً فسیلی بدون سوخت. تاریخ ب