۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

برق ساختمان و نکات مهم در برق کشی

یک از بخش های مهم در ساخت و ساز آپارتمان ها برق ساختمان و موارد مربوط به برق کشی است. به دلایل حفاظتی و ایمنی ساختمان، استانداردهای نصب و راه اندازی برق ساختمان ها باید رعایت گردد.