۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آموزش برق آسانسور

برق آسانسور یکی از مهم ترین قسمت های کار است که باید حتما به خوبی آن را فرا گیرید. برق آسانسور تا حدودی پیچیدگی دارد و کسی که وظیفه این کار ار به عهده دارد باید حتما به تمامی نکات مهم آن در حین نصب توجه کند.