۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

جمع‌کننده‌ی باینری

«جمع‌کننده‌ی باینری» (Binary Adder) یکی از مدارهای ترکیبی پرکاربرد و سودمند است. این مدار دو یا چند عدد باینری را با یکدیگر جمع کرده و در خروجی قرار می‌دهد. جمع‌کننده‌ی باینری را می‌توان به راحتی و با استفاده از چند گیت منطق

دیکدر باینری

«دیکدرهای باینری» (Binary Decoders) دسته‌ای از مدارهای منطقی ترکیبی هستند که در ساخت آنها از گیت‌های منطقی پایه استفاده شده و عملکرد آنها دقیقاً عکس انکدرهاست. کلمه‌ی Decoder به معنای ترجمه یا رمزگشایی اطلاعات رمزنگاری شده ا

آموزش سیستم‌های باینری

بدون شک پیش‌نیاز یادگیری مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال، تسلط به «سیستم‌های باینری» است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که کتاب‌های مرجعی همچون «طراحی دیجیتال موریس مانو»، قبل از شروع هر بحثی ابتدا سیستم‌های باینری را به تفضیل