۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

خانم مهتاب معینی

مدیریت و برنامه ریزی کلیه امور آموزشی و پذیرش آموزشگاه ادیسون