۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آزمون عملی پایان دوره ۱۸بهمن ۱۴۰۲

یک آزمون عملی حرفه ای برای دوستان برق اتوماسیون صنعتی، هوشمندسازی ساختمان(bms)