۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آهنربای الکتریکی

یک هادی خط راست حامل جریان، در تمام طول خود و در همه نقاط، میدان مغناطیسی تولید می‌کند. طبق قانون دست راست جهت چرخش این میدان مغناطیسی به جهت جریان در هادی وابسته است. اگر یک هادی را به صورت یک تک حلقه خم کنیم