۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

منطق ترکیبی به زبان ساده

«تفریق‌گر باینری» (Binary Subtractor) نوع دیگری از مدارهای محاسباتی ترکیبی است. این مدار وظیفه‌ای عکس جمع‌کننده‌ی باینری بر عهده دارد که در گذشته آن را به طور کامل بررسی کردیم.